ARBITRAJ

”Problema este aceea că majoritatea oamenilor doresc judecători în robe, avocați bine îmbrăcați și săli de judecată cu finisaje impresionante, deoarece nu urmăresc a-și rezolva disputa într-un mod corect. Persoanele cu probleme reale, ... doresc însă rezolvarea problemei lor judiciare, cât mai repede și mai ieftin posibil.”


Warren Earl Burger, fost Președinte al United States Supreme Court

în ‘Our Vicious Spiral’ (1977) p. 22.

Parlamentul stabilește și apoi îmbunătățește legea, iar punerea în aplicare a acesteia într-o situație conflictuală, se face prin exercitarea unei jurisdicții. Aceasta din urmă reprezintă puterea de a judeca, adică a stabili care este legea concretă pentru un anume caz. Jurisdicția este un serviciu și aceasta ca multe alte servicii, poate fi unul public sau unul privat. Arbitrajul nostru este o jurisdicție alternativă privată. Persoanele pot conveni să soluționeze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea persoanelor, dezbaterea succesorală, relațiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părțile nu pot să dispună, cum ar fi cele prin care Statul stabilește anumite obligații (ARTICOL 542 COD PROCEDURĂ CIVILĂ).

În administrarea arbitrajului, părţile litigante şi tribunalul arbitral competent, compus din arbitrul / arbitrii desemnați de părți, pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun, cu condiţia ca regulile respective să nu fie contrare ordinii publice şi dispoziţiilor imperative ale legii (ARTICOL 541 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Deoarece avem dreptul de a stabili aceste reguli derogatorii de la dreptul comun, procedurile noastre se pot desfășura chiar online și exclusiv în format electronic.

Costul serviciului public de justiție este reprezentat de taxele judiciare de timbru (ARTICOL 1 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbru), iar costul serviciului nostru privat de justiție este reprezentat de onorariul arbitrului și este, în principiu, de cel mult jumătate din costul serviciului public. În plus de aceasta, nu va fi neapărat necesară prezența dumenavoastră fizică la locul desfășurării arbitrajului, dar recomandăm totuși, asistarea sau reprezentare de către un avocat.

Pentru a recurge la arbitrajul nostru, părțile în conflict trebuie să încheie o convenție, care cel mai adesea este parte din contractul încheiat la începutul unei relații civile sau profesionale. Convenția necesară pentru stabilirea competanței arbitrajului nostru, se încheie în scris, conform formularelor atașate și simplu de completat. Condiţia formei scrise se consideră îndeplinită și atunci când ați convenit cu partea adversă prin schimb de corespondenţă, indiferent de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale (ARTICOL 548 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Chiar dacă nu aveți nici un fel de înțelegere, puteți apela direct la noi, căci existenţa convenţiei arbitrale poate rezulta şi din înţelegerea scrisă pe care o faceți direct în faţa tribunalului nostru arbitral (ARTICOL 549 COD PROCEDURĂ CIVILĂ). Dacă nu sunteți mulțumiți de serviciile noastre, la fel de ușor, puteți renunța împreună la acestea și să apelați la instanța publică.

Hotărârile noastre sunt executorii în Statele care fac parte din Uniunea Europeană și în toate celelalte State, care au aderat la Convenţia pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New­York, la 10 iunie 1958 (ONU).


Urmăriți procedura noastră la: www.ulici.net/arbitraj