Franciză

arbitraj documentar

Fiindcă am obținut primul titlu executoriu de peste 10 ani și am acumulat experiența necesară, am pregătit o franciză de servicii pentru arbitraj documentar ©. Un serviciu de jurisdicție privată, pentru care este o perspectivă bună în privința beneficiilor, nu atât în România, cât mai ales în alte state din Uniunea Europeană și Statele Unite al Americii. Spun că nu în România, deoarece din păcate aici sistemul birocrat de guvernare, ia adesea măsuri contrare soluționării facile a unui litigiu. Adică, judecătorii pronunță câteodată soluții de respingere a încuviințării executării silite, fără a lua în considerare nici măcar documente necontestate existente la dosarul cauzei și mai ales cele câteva texte normative aplicabile. Aceasta, deși procedura arbitrală nu poate decât să le crească prestigiul profesional prin faptul că au competența supra-verificării întregii proceduri și scade încărcătura de dosare pe cap de magistrat.

Prin acest arbitraj documentar ©, eu înțeleg o formă de jurisdicție alternativă privată, pentru care este posibilă o soluție finală în litigiul părților, prin schimbul de documente relative la cauză, chiar exclusiv în format electronic. Audierile, de sunt necesare, pot avea loc prin intermediul unei videoconferințe. Regulamentul de arbitraj este inclus în formulare. Onorariul arbitral va fi specificat în hotărârea finală, adică într-un titlu executoriu, iar pentru litigii de până la 10.000 € poate fi de 10 % din obiectul cererii. Dacă nu ai siguranța plății onorariului se pot dispune chiar măsuri asiguratorii.

Pentru franciză, eu livrez toate formularele personalizate pentru francizat, lista de materiale necesare și un manual de instrucțiuni, plus asistență online pentru pregătirea demarării fiecărei proceduri. Este tot ceea ce ai nevoie !

vezi AICI un exemplu, utilizabil numai în România.

urmărește aici :

din 20/mai/2018

Hotărârea pe care o veți pronunța în arbitraj reprezintă un titlu executoriu și va fi pusă în executare silită întocmai ca și o hotărâre judecătorească. Nu mai sunt taxele de timbru care reprezintă plata serviciului public de justiție și dumneavoastră veți fi singura persoană plătită, prin încasarea onorariului de arbitraj.

Mai jos puteți observa un Proiect de distribuție bine motivat al unui executor judecătoresc, pentru distribuirea sumei rezultate din executarea silită a imobilului debitorului. Creditorul privilegiat este o Asociație de Proprietari, pentru care titlul executoriu este o hotărâre pronunțată în arbitrajul nostru documentar și care a fost încuviințată spre executare de către Judecătoria competentă. Hotărârea a fost eliberată în termen de 24 de ore de la sesizarea noastră și pentru aceasta creditorul nu a suportat anticipat nici un cost. În distribuție Asociația de Proprietari este preferată băncii, care avea înscris un drept de ipotecă anterior privilegiului. Venitul din arbitraj, în cuantum de 10 % din debit, este reprezentat de onorariul arbitrului și este inclus în titlul executoriu.

Proiect de distribuire Ion Mester P1.pdf
Proiect de distribuire Ion Mester P2.pdf
Proiect de distribuire Ion Mester P3.pdf