Regulamente arbitraj

© Materialul din acest site, constituie obiect al dreptului de autor, conform LEGII nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile sale, iar autorul are dreptul de a decide daca, in ce mod si cand va fi adus textul la cunostinta publica, dreptul de a pretinde respectarea integritatii textului si de a se opune oricarei modificari, precum si oricarei atingeri aduse acestuia, solicitand despagubind, daca este cazul.

Conflictul legat de stabilirea sau plata contribuției la cheltuielile comune într-un bloc de locuințe, alt tip de condominiu sau un Mall, poate fi soluționat conform următorului regulament de arbitraj.


Conflictul legat de partajul bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei sau in urma dobandirii unei succcesiuni, este solutionat conform regulamentului de mai jos.

Conflictul legat de administrarea unui imobil, cum ar fi plata chiriei pentru un spatiu dintr-un complex comercial sau / si plata cotei din cheltuiala comuna, este solutionat conform urmatorului regulament.

(in aprobarea colegiului)

Aveti posibilitatea sa apelati la arbitrajul nostru, pentru solutionarea litigiului dumneavoastra, chiar daca nu aveti incheiata anticipat o conventie in acest sens. Pentru arbitrarea cazului dumneavoastra, mai puteti conveni cu partea / partile adverse chiar prin corespondenta, sau prin expedierea catre noi in format electonic a urmatorului formular, daca acesta este ulterior acceptat de toti coparticipantii.

Formular aceptare arbitraj

Conflictul legat de plata unei creante certe lichide si exigibile este solutionat conform regulamentului de mai jos.

CREANTE CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE VALOARE REDUSA


REGULAMENT ARBITRAJ DOCUMENTAR. Information Technology (IT). (RADIT)

Un litigiu legat de sau conex tehnologiei informatiei (Information Technology IT), inclusiv drepturile de autor, poate fi solutionat de noi exclusiv în format electronic, fara a fi necesara depunerea fizica de documente sau prezenta vreunei persoane in fata arbitrului. Nu este importanta nici cetatenia sau nationalitatea partilor. Hotararea are aceeasi valoare ca si o hotararea judecatoreasca pronuntata de serviciul public de justitie.

REGULAMENT ARBITRAJ (RADIT).

Pentru orice litigiu, într-un domeniu în care nu am redactat un regulament special, cum sunt cele de mai jos, este aplicabil regulamentul următor.