CHELTUIELI COMUNE

ARBITRAJ DOCUMENTAR ©.

CHELTUIELI COMUNE (ADCC)

NU EXISTĂ NICI UN REGULAMENT SAU PROCEDURĂ DE ARBITRAJ

Totul în numai 2 pași și fără costuri de procedură !

1. NECESAR

Pentru început, trebuie să vă asigurați că este stabilită competența noastră, pentru judecarea / arbitrarea litigiului privind cheltuiala comună. Pentru aceasta aveți nevoie de o decizie a comitetului executiv al asociației de proprietari / adunarea

generală a asociației prin existența unei convenții în acest sens.

Nu aveți nici un cost preliminar, înafară de comunicarea documentelor prin intermediul poștei, a cheltuielilor de comune de întreținere restante, urmăriți documentele de mai jos.

a) Dacă sunteți o asociație de proprietari:

NECESAR ASOCIAȚII PROPRIETARI sau

b) Dacă sunteți proprietarul sau administratorul unei clădiri:

NECESAR PROPRIETAR / ADMINISTRATOR CLĂDIRE.

c) Puteți demara procedura și prin completarea și expedierea formularului de CERERE și RĂSPUNS conform instrucțiunilor din acestea. Aceasta nu vă scutește însă de complicații ulterioare, cum ar fi cele legate de contestarea existenței convenției pentru arbitraj. Oricum dacă convenția se constată că nu este valabilă puteți urma procedura publică de judecată.

După ce faceți acest prim pas,sau optați pentru varianta c) de mai sus, puteți urma procedura pentru obținerea unui titlu executoriu pentru recuperarea rapidă a cheltuielilor comune.

2. FORMULARE

Cerere privind restantele la cheltuielile comune.

CERERE

Răspuns privind restantele la cheltuielile comune.

RĂSPUNS

Urmați întocmai instrucțiunile din formulare. Dacă sistemul tău de calcul (PC), nu permite completarea online, descarcă formularul și apoi completează. Dacă nici așa nu funcționează, fără probleme poți completa formularul chiar și olograf. În orice situație faceți așa cum credeți că e mai ușor pentru dumneavoastră.

© Întreg materialul prezentat în acest site constituie obiect al dreptului de autor, conform LEGII nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările sale, iar autorul are dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adus textul la cunoștință publica, dreptul de a pretinde respectarea integrității textului și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse acestuia, solicitând despăgubind, dacă este cazul.

În câteva cuvinte, tot ceea ce trebuie pentru început să cunoașteți :

Un litigiu legat de stabilirea sau plata cotei din cheltuielile comune într-un bloc de locuințe (condominiu) sau centru comercial (mall), poate fi soluționat pe calea jurisdicției alternative private a arbitrajului nostru.

Pentru a stabili competenta noastră, în soluționarea rapida și fără costuri a litigiului, este necesara o decizie a comitetului executiv al asociației de proprietari sau a adunării generale a acestei forme asociative, ori a proprietarul / administratorului imobilului, sau includerea în contractul de cedare a folosinței închiriere/comodat a unei clauze conform modelului atașat.

După ce decizia a fost luată sau clauza inserată și nu este plătită de către debitor obligația sa la cheltuielile comune, se poate completa formularul de CERERE. Acest formular, împreuna cu actele doveditoare, ce vor include și un document cumulativ certificat de reclamant al sumelor în dispută, la care va fi atașat și formularul de RĂSPUNS, se expediază la adresa imobilului pentru care este datorată cheltuiala, care este și domiciliul / sediul ales al paratului în procedura noastră.

După împlinirea termenului de 3 zile pentru formularea unui RĂSPUNS, chiar dacă nu este formulat nici un răspuns, se vor expedia toate documentele (cerere, răspuns completat sau nu, actele doveditoare) pe adresa arbitrului care va fi comunicată de la arbitru@ulici.net, sau în cazul în care se accepta arbitrajul electronic, cel putin de către reclamant, la arbitru@ulici.net. După recepția tuturor documentelor, arbitrul va comunica în termen de 24 de ore, hotărârea definitiva și executorie, fără nici un cost, înafara celor datorate pentru trimiterile poștale. Hotărârea arbitrală comunicată are aceeași valoare ca și o hotărârea judecătorească pronunțată de serviciul public de justiție și poate fi pusă în executare.

Întreaga procedura de judecata este gratuita, pentru partea care rămâne în pretențiile sale, durează în principiu 24 de ore de la comunicarea documentelor și este confidențiala !

Pentru a afla ce înseamnă „arbitrajul” și ce ce avantaje aveți, ca asociație de proprietari, dacă apelați la serviciile noastre, ce costuri presupune acest arbitraj și multe altele ....

ÎNTREBĂRI MAI FRECVENTE

Pentru comunicarea prin intermediul postei electronice (E-mail), consultați și următorul regulament:

COMUNICAREA PRIN EMAIL termeni și condiții