Titular Cabinet Avocat

Dr. Ulici Claudiu-Octavian, este titularul Cabinetului de Avocat, pe care l-a înființat ca avocat definitiv, în 1998, practicând avocatura ca avocat stagiar din 1996.

Educație:

  • Doctor Universitatea "Babes-Bolyai" cu teza ”Sensul și geneza normei”, 2013.
  • Expert achizitii Publice, 2007
  • Specializare Danemarca, 1999.
  • Facultatea de Drept Universitatea "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, 1995Practica prioritară:

Dr. Ulici Claudiu-Octavian este un avocat pledant cu experiență și maturitate în domeniul practicilor judiciare din domeniul drepturilor reale, profesional (comercial/afaceri), sau arbitraj. El este admis sa pledeze in fața tuturor instantelor din Romania și după îndeplinirea formalităților, Uniunea Europeană. Avocatul dr. Claudiu-Octavian Ulici a obtinut mai multe recuperări de sume substantiale in numele clientilor săi de-a lungul ultimilor ani. contribuind spre exemplu și ca unic specialist in cursul anului 2004, la fundarea asociatiei profesionale Uniunie Natională a Agențiilor Imobiliare din Romania (UNAI), cea mai extinsă organizatie de acest tip din tara.

Publicații:

Am publicat 5 lucrări, mai importante și avem altele 2 în pregătire.

- "VADEMECUM JURlDIC” 2011, este un ghid general adresat unui nespecialist, oferit online și gratuit această adresa. Abordand dreptul într-un limbaj accesibil, pentru uzul unui nespecialist, ghidul este destinat orientarii cetateanului în general și ajustitiabilului în special. pentru optiunea intr-un mod util și pertinent, asupra drepturilor și obligațiilor, ce-i sunt recunoscute de autoritatea publică.

- "ARBlTRAJUL CERERILOR PRIVIND CREANTELE CERTE LlCHIDE SI ExlGlBILE" 2011, este destinată unei informării a specialiștilor în domeniul juridic, despre o modalitate reală de soluționare a litigiilor, înr-un timp record și cu costuri reduse.

- ”ARBITRAJUL DOCUMENTAR” 2013. Conceptul actual de ”Pluralism juridic”, adică implicarea în rezolvarea disputelor atât a unor entități statale cât și a unora private, este în prezent obiectul de analiză a unui număr de Universități cu activitatea în domeniul teoriei juridice. Modul de înțelegere al perspectivelor și concluziile diferă, dar acest concept este de un ajutor real în domenii legate de drept. Lucrarea, este o încercare de a prezenta o modalitate de rezolvare alternativă a anumitor litigii, într-o procedură standardizată, folosind exclusiv, sau cu preponderență, actele în baza cărora părțile au angajat obligațiile sau așteaptă realizarea drepturilor, prezentarea la dezbateri comune fiind o exepție.

- ”FORMA CITATULUI JURIDIC” 2014. Înțelegerea unei norme legale, articol din aceasta sau carte de specialitate juridică, ori a modului în care legea se aplică concret pentru un caz, presupune adoptarea și respectarea unei serii de convenții de redactare și interpretare a textului. Acesta este scopul lucrări, care încearcă a se ocupa succesiv de modul corect de citare și referință asupra unei legi sau altui act cu valoare normativă, idee sau opinie, acronime și abrevieri, majuscule și italice, semne de punctuație, formatul textului, numele unor instituții și alte asemenea chestiuni referitoare în special la tipografie.

- ”RAPORT DE DREPT ULICI. CURTEA DE APEL CLUJ decizii relevante trimestrul II 2015”. Fiecare rezumat de caz prezentat în lucrare, este urmatde reproducerea integrală a textului din culegerea oficială de decizii ce face obiectul acestui raport. Am dorit să scot în evidență în scurta introducere, faptul că obligativitatea precedentului judiciar în România, este bine stabilită. A susține contrariul, este ceva legat, nu atât de vreo motivare pertinentă, de mai degrabă de obișnuința superficialității examenului legislativ pentru fiecare caz în parte. O abordare ingenuă repetitivă, va fi cu certitudine una deficitară sau va conduce la soluționarea cu întârziere, ceea ce în sine constituie o inechitate. Pentru a depăși această stare, singura soluție viabilă este obligativitatea precedentul, descrierea și aplicarea acestui principiului în munca specifică a fiecărei profesiuni juridice. Raportul ar fi necesr să prezinte o apariție regulată, pentru toate instanțele Tribunalelor, Curților de Apel și mai ales pentru Înalta Curte de Casație și Justiție, chemate să pronunțe cel mai adesea hotărâri definitive. Modelul de rezumat de caz folosit în acest raport de drept, corespunde celui acceptat în prezent practica din anumite zone ale Statelor Unite ale Americii.

Articole:

dr. Ulici Claudiu-Octavian a publicat numeroase articole în fostul Adevărul de Cluj, Adevărul, Curierul Judiciar și on line pentru Judicice.ro.

Practica noastră de solutionare a litigiilor include următoarele :

Avocatul titular, are posibilitatea de a asista sau reprezenta clientii. în toate tipurile de litigii din aria sa de practice și in orice grad de juristdictie, de la Judecatorie. Tribunal și Cunea de Apel, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reprezentam clientii și în probleme legate de aplicarea normelor de drept fiscal.

Reprezentăm proprietarii de locuințe și antreprenorii (dezvoltatori) din intreaga țară, în litigii legate de aplicarea Iegislatiei in constructii, deune de construcție, litigii de construcție, probleme legate de asigurare, plata obligațiilor fiscale și cererile de despăgubiri sau executarea contractelor de antrepriză.

Cabinetul nostru se ocupa o mare varietate de probleme legate de litigii în domeniul drepturilor reale, revendicări, inclusiv relațiile proprietar / chiriaș, litigiile legate de construcții, defecte de construcție, disputele de vecinătate și cazuri de evicțiune, sau acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilele expropriate. Cabinetul nostru a avut initiativa formării unui serviciu de arbitraj pe langă asociatiile profesionale de avocati, în vederea finalizirii rapide si cu costuri leduse a majoritățtii litigiilor de natură civila și / sau profesională (comercială).