H O M O C R A Ț I A

2018-2019

Democrația, în traducere sa literală ceva ce ar înseamna conducerea de către popor, din grecescul δημοκρατία - demokratia, este un regim politic care se bazează pe o așa numită voință a poporului. Principiile de bază ale democrației sunt votul universal și suveranitatea națiunii. Esența democrației moderne, se afirmă că, ar fi legată de respectarea drepturilor omului (egalitatea în fața legii, dreptul la opinie etc.), pluripartidismul, limitarea și separarea puterilor în stat. Eu cred că a trecut vremea în care trebuie să ne ascundem în marele Leviatan, cel cu o mie de capete care deja a dus sfârșitul lumii și privind înainte, să vedem că o bună guvernare poate fi făcută în puterea omului. O bună guvernare permite fiecăruia cea mai bună cale spre devoluțiune, care în esența sa este un particular veșnic universalizat.