Revizuirea Constituției: ”România Stat birocrat”

Birocrația conform dicționarului Merriam-Webster, este definită pe de o parte, ca organism de oficialități guvernamentale nelelective sau grup de persoane care se ocupă de elaborarea politicilor administrative. Ea mai are apoi înțelesul de guvernare caracterizată prin specializarea funcțiilor, aderarea la reguli fixe și o ierarhie a autorității, dar și un sistem de administrare marcat de un caracter oficial excesiv, transmitere și proliferarea nefirească a funcțiunilor administrative.

În expunerea mea de motive, eu insist asupra aspectului semantic legat de, birocrație ca întreg sau cât mai cuprinzător, sistem guvernare a unei largi colectivități, cu un specific național. Cu un caracter oficial denaturat, aceasta este marcată de o inflație normativă și un formalism excesiv, o transmitere și proliferare nefirească a funcțiunilor administrative. Nu vreau ca această birocrație să fie confundată cu ”corupția”, care este numai una din caracteristicile sine qua non ale unui astfel de sistem de guvernare.

Birocrația este o interpretare și aplicare a legilor, a dispozițiilor, a regulamentelor etc. numai în litera lor, fără preocuparea de a le înțelege spiritul; birocratism, funcționarism. Ea mai este și o putere excesivă a administrației, o muncă rutinieră, formală.

Cu toate astea termenul poate primi și un nou înțeles, unul care ar desemna un sistem de guvernare, un sistem de guvernare, ca formă de organizare și de conducere a unei societăți, în care funcționarii își exercită (direct sau indirect) puterea. Exercitarea puterii este făcută în beneficiu propriu și declarată ca făcută în interesul tuturor. Interesul general declarativ, este promovat numai pentru a masca adevărata funcțiune a sistemului. Va fi altfel, când veți vedea primul funcționar angajat pe drept, părăsind fără părere de rău instituția în care a lucrat și care îi asigura unicul venit sieși și familiei sale. Cu părere de rău deoarece sistemul, nu a lucrat în beneficiul tuturor, așa cum este declarat adesea și cum a fost convins la începutul carierei sale.

Întocmit în respectarea și urmând principiile din:

PROIECT DE LEGE nr. 47 din 16 ianuarie 2014 privind revizuirea Constituției României EMITENT PARLAMENTUL, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 100 din 10 februarie 2014.