Adeziune la revizuirea constituției ”România Stat Birocrat”

ADEZIUNE.

REVIZUIREA CONSTITUȚIEI ”ROMÂNIA STAT BIROCRAT”

1. Subsemnatul/a (nume,prenume) .......................................,

legitimat cu CI seria ......, numărul..............................................., CNP............................................................................................., domiciliat/ă în ............................................................................. .....................................................................................................,

în temeiul legislației în vigoare, am luat act și sunt de acord cu Proiectul de Revizuire a Constituției ”România Stat Birocrat” conform expunerii de motive prezentate la www.ulici.net, și pe cale de consecință sunt de acord și solicit de îndată a fi demarate demersurile și organizat un referendum, pentru ca ARTICOLUL 1 din CONSTITUȚIA să primească următorul conținut:

TITLUL I

Principii generale

Statul român

ARTICOLUL 1

(1) România este stat național, suveran și independent, unitar și indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului român este republica.

(3) România este stat de drept, birocratic * și social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradițiilor democratice ** ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989, și sunt garantate.

(4) Statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor - legislativă, executivă și judecătorească - în cadrul birocrației * constituționale.

(5) În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie.

* sublinierea cuvintelor birocratic / birocrației este făcută numai pentru a scoate în evidență partea textului constituțional care urmează a fi solicitată a fi modificată în urma referendumului.

** Sintagma ”spiritul tradițiilor democratice ale poporului român” nu se va modifica deoarece aceasta conține un enunț valid.

2. Subsemnatul/a consimt și solicit ca Președintele României, să solicite conform ARTICOL 150 CONSTITUȚIE, revizuirea acesteia conform paragrafului de mai sus, de îndată ce va primi cel puțin 500.000 solicitări din partea unor cetățeni cu drept de vot, care provin din cel puțin jumătate din județele țării, iar în fiecare din aceste județe sau în municipiul București sunt înregistrate cel puțin 20.000 de semnături în sprijinul acestei inițiative.

3. Prezenta Adeziunea la revizuirea Constituției ”România Stat Birocrat”, completată olograf și semnată, va fi expediată în original pe adresa destinatarului:

Administrația Prezidențială

Palatul Cotroceni | Bulevardul Geniului nr. 1-3

Sector 6 - București - România,

Cod poștal 060116

cu rugămintea ca după constituirea comitetului de inițiativă să expedieze către acesta toate adeziunile deja primite.

Adeziunea conține 2 (două) pagini, urmate de anexe informative, care cuprind și declarații asumate sub semnătura de mai jos, chiar dacă aceasta nu este așezată la sfârșitul documentului.

Data și semnătura:

NUMELE ( olograf): ___________________________________________________

DATA SEMNĂTURA

_____________________