Aviz al Consiliul Legislativ ”România Stat Birocrat”

”AVIZ

referitor la inițiativa legislativă a

cetățenilor privind revizuirea Constituției României

Analizând inițiativa legislativă a cetățenilor privind revizuirea Constituției României, formulată de un comitet de inițiativă în baza prevederilor Legii nr. 189/1999 privind exercitarea inițiativei legislative de către cetățeni, republicată, și transmisă de împuternicitul comitetului de inițiativă cu Adresa înregistrată la Consiliul Legislativ cu nr. ..... din .....,

CONSILIUL LEGISLATIV,

în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, republicată, și al art. 46 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, precum și al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 189/1999, republicată.”

N.a. CONSILIUL LEGISLATIV va aviza negativ inițiativa legislativă, pentru considerente ce vor fi expuse de funcționari din cadrul instituției și care vor fi adaptate după legea indicată mai jos.